14 Temmuz 2015 Salı

Allah'ım! İslam'ı ve İslam ehlini her yerde şereflendir.


Allah'ım! İslam'ı ve İslam ehlini her yerde şereflendir. Allah'ım! İslam'ı ve İslam ehlini her yerde koru! Allah'ım! Müslüman erkekleri ve müslüman kadınları, mümin erkekleri ve mümin kadınları; onlardan sağ olanları ve ölenleri bağışla! Allah'ım! Ey Alemlerin Rabbi! Her müslüman erkeğin ve kadının işini kolaylaştır. Allah'ım! Müslümanlardan kabirde olanların kabirlerini aydınlat. Onları kabir azabından koru. Allah'ım! Borçlıların borçlarını ödemelerini sağla. Hastalarımıza ve müslümanların hastalarına şifa ver. Allah'ım! Müslümanların kalplerini yakınlaştır ve aralarını ıslah et; onları hak üzere kıl! Sen, her şeye gücü yetensin. Allah'ım! Güvenliğimizi ve istikrarımızı koru. Bizleri nimetine şükredenlerden eyle. Allah'ım! Sözlerimizde, amellerimizde, niyetlerimizde ve isteklerimizde bizlere ihlas nasip eyle. Allah'ım! Bize hakkı, hak olarak göster ve ona uymayı nasip eyle. Bâtılı, bâtıl olarak göster ve ondan kaçınmayı nasip eyle. Bâtılı karmaşık kılıp bizi saptırma! Allah'ım! İblis'i ve şeytanlarını tam bir zillet ile Kıyamet Günü'ne kadar küçük düşür. Allah'ım! Kerim vechin ve tam kelimelerin ile, İblis'ten ve şeytanlarından bizleri koru. Allah'ım! Kerim vechin ve tam kelimelerin ile, İblis'ten ve şeytanlarından neslimizi koru. Allah'ım! Kerim vechin ve tam kelimelerin ile, İblis'ten ve şeytanlarından müslümanları koru. Allah'ım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek üzere bize yardım et. Allah'ım! Helalinden vererek haramından bizi müstağni kıl. İbadetinle bizi masiyetinden, ihsanın ile senden başkasından müstağni kıl. Amin Yarabbi