1 Ekim 2014 Çarşamba

Kitap ve Sünnete göre Bayram namazı


- Kurban Kesmek İsteyenin Sakınması Gereken Şeyler:
Kurban kesmek isteyen kişinin Zilhicce ayının girmesinden itibaren kurbanını kesinceye kadar tırnaklarını, saçlarını ve vücudunun herhangi bir yerinin kıllarını kes­mesi caiz değildir.Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: «Biriniz kurban kesmeye niyetlendiğinde Zilhicce ayının hilalini görünce saçlarını, kıllarını ve tırnaklarını kesmeyi bıraksın. Kurbanını kesinceye kadar saçlarından ve tırnaklarından bir sey almasın,» Müslüm
ARİFE GÜNÜ ORUCUNU GANİMET BİLELİM
Ebu Katade r.a’dan. Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular : ” Allah’ın, Arefe günü tutulan orucu ondan önceki yılın ve ondan sonraki yılın günahlarına kefaret kılmasını umarım.Müslüm
TEŞRİK TEKBİRLERİNİ UNUTMAYALIM
İbni Ömer ile Ebu Hureyre, Zilhiccenin bu on günler içinde çarşıya çıkarlar, yüksek sesle tekbir getirirlerdi ; bunları işiten insanlar da onların tekbirlerine uyarak yüksek sesle tekbir getirirlerdi. Buhari Abdullah b. Mes'ûd -Allah ondan razı olsun- şöyle tekbir ge­tirirdi: -Allahu ekber, Allahu ekber, " lailahe illallahu vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd»Abdullah b. Abbâs -Allah ondan razı olsun- da şöyle tekbir getirirdi: «Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd, Allahu ekber ve eceli Allahu ekber ala mâ hedâna »Sahabeden vârid olan her bir lafızla tekbir getirmek caiz ve meşrudur.
TEBRİKLEŞMEK
"Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı bayram günü karşılaştıklarında Tagabbal allahu minna va minkum Allah (yaptığımız amelleri) bizden ve sizden kabul buyursun, derlerdi." "Bayram için tebrikleşmek caizdir. Bunun için özel bir tebrik sözcüğü yoktur. Herhangi bir mahzurlu anlam ifâde etmediği sûrece insanların alışageldikleri tebrik lafızlarını kullanmak da caizdir."
Kurbanlık hayvanlar, deve, sığır ve koyundur.Dînen belirtilen yaşa ulaşmış olması gerekir. Bu ise, koyunun altı ayını, devenin beş yaşını, sığırın iki yaşını ve keçinin de bir yaşını doldurmuş olması gerekir.
Kurban Edilmesi Caiz Olmayanlar
1- Belirgin şekilde hasta olan, 2- Belirgin şekilde bir gözü kör olan, 3- Belirgin şekilde topal olan, 4- Kemiğinde iliği kalmayacak derecede zayıf olan hayvan. 5- Kulağının çoğu kesik ve boynuzu kırık olan hayvan. İki boynuzu da kökünden kopmuş, boynuzunun kabuğu kırılmış, iki gözü kör, merada bulunduğu halde otlamayan, her tarafı uyuz olmuş hayvanlar da bu hükme dahil edilir.
- Kurban Etinin Ne Yapılacağı:
Kurban kesen kişinin kestiği kurbanın etinden yemesi, hediye ve sadaka olarak vermesi meşrudur.Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: «Onlardan hem kendiniz yiyin, hem de yoksula ve fakire yedirin.» Hac. 28
Ölen kimse adına da kurban kesilebilir mİ?
Tirmizi1495- Ali (r.a.)’den rivâyete göre, kendisi bizzat iki kurban keserdi; biri Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem adına diğeri de kendi adına olmak üzere… Kendisine bunun sebebi sorulunca şöyle dedi: Böyle yapmamı bana Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem emretti ve bu şekilde yapmayı hiç terk etmeyeceğim. (Ebû Dâvûd, Dehâyâ: 1)
Bir kimse sevabını ölmüş bir akrabasına veya sevdiği bir kimseye bağışlamak üzere kurban kesebilir. Tıpkı ölen bir insanın ardından onun adına sadaka verildiği, hacc yapıldığı gibi kurban da kesilebilir. Nitekim Peygamber Efendimiz ümmetinden kurban kesemeyenler adına kurban kesmiştir.(Taberanî, Mucemu'l-Kebir, 3/182; Heysemî, Mecmau'z-Zevaid, 4/23)
Kurban Kesme
Ebu Hureyre r.a dan. Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu : İmkanı olup da kurban kesmeyen kimse bizim namazgahımıza yaklaşmasın. İbnu Mace
Enes İbni Malik r.a şöyle dedi : Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu : Her kim kurbanını namazdan önce keserse,o ancak kendi nefsi için et kesmiş olur. Her kim de namazdan sonra keserse, o kimse kurban ibadetini tam yapmış ve Müslümanların sünnetine isabet etmiş olur. Buhari
Bera İbni Azib r.a şöyle demiştir : Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem kurban bayramı hutbesinde şöyle buyurmuşlardır : Bu günümüzde ilk yapmaya başlayacağımız iş, namaz kılarız,sonra döner kurbanlarımızı keseriz. Buhari
Bayram namazı
Cabir b.Abdullah r.a şöyle dedi : “ Bayram günü Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber namazda hazır bulundum. Hutbeden önce ezansız ve kametsiz olarak namaza başladı. Müslüm
Ömer r.a’dan,o şöyle demiştir : Muhammed s.a.v’in diliyle sabit olduğu üzere farz namaz yolculukta iki rekattır,Cuma namazı iki rekattır, iki bayram namazı ikişer rekattır. Bu tamamdır, kasır değildir. İbn Mace
Abdullah b.Amr r.a’dan : Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu : Ramazan bayramında tekbir, birinci rekatta yedi,ikinci rekatta ise beşdir. Her iki rekatta da kıraat tekbirlerden sonradır. Ebu Davud
Aişe r.a şöyle dedi : Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ve Kurban bayramı namazlarında birinci rekatta yedi, ikinci rekatta beş kere tekbir alırdı. Ebu Davud
Namazla ilgili diğer umum ifadelerde de zikredildiği gibi, eller göğse bağlanır ve her tekbirde de kaldırılır.
Ebu Hureyre r.a dan. Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular : Bu gününüzde iki bayram birleşti. Dileyen kimse için bayram namazı Cuma namazına da bedel olarak yeter. Fakat biz cumayı da kılacağız inşaallah. Ebu Davud
Abdullah b. Es-Saib r.a şöyle dedi : Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem ile bayram namazında hazır bulundum. Bayram namazını bitirince şöyle buyurdu : Biz şimdi hutbe okuyacağız, hutbeyi dinlemek isteyen otursun. Kim de gitmek isterse o gidebilir.Ebu Davud
- Bayram İçin Gusletmek:
Bayram için guslederek temizlenmek mustehabtır.
«Abdullah İbn Ömer -Allah ondan razı olsun- Ramazan Bayramı günü namazgaha gitmeden önce guslederdi.» Muvatta
Allah'ım! İslam'ı ve müslümanları güçlendir. Şirki ve müşrikleri küçük düşür. Allah'ım! İslam'ı ve İslam ehlini her yerde şereflendir. Allah'ım! İslam'ı ve İslam ehlini her yerde koru! Allah'ım! Müslüman erkekleri ve müslüman kadınları, mümin erkekleri ve mümin kadınları; onlardan sağ olanları ve ölenleri bağışla! Allah'ım! Ey Alemlerin Rabbi! Her müslüman erkeğin ve kadının işini kolaylaştır. Allah'ım! Müslümanlardan kabirde olanların kabirlerini aydınlat. Onları kabir azabından koru. Allah'ım! Borçlıların borçlarını ödemelerini sağla. Hastalarımıza ve müslümanların hastalarına şifa ver. Allah'ım! Müslümanların kalplerini yakınlaştır ve aralarını ıslah et; onları hak üzere kıl! Sen, her şeye gücü yetensin. 
Allah'ım! Güvenliğimizi ve istikrarımızı koru. Bizleri nimetine şükredenlerden eyle. Allah'ım! Sözlerimizde, amellerimizde, niyetlerimizde ve isteklerimizde bizlere ihlas nasip eyle. Allah'ım! Bize hakkı, hak olarak göster ve ona uymayı nasip eyle. Bâtılı, bâtıl olarak göster ve ondan kaçınmayı nasip eyle. Bâtılı karmaşık kılıp bizi saptırma!
Allah'ım! İblis'i ve şeytanlarını tam bir zillet ile Kıyamet Günü'ne kadar küçük düşür. Allah'ım! Kerim vechin ve tam kelimelerin ile, İblis'ten ve şeytanlarından bizleri koru. Allah'ım! Kerim vechin ve tam kelimelerin ile, İblis'ten ve şeytanlarından neslimizi koru. Allah'ım! Kerim vechin ve tam kelimelerin ile, İblis'ten ve şeytanlarından müslümanları koru. Allah'ım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek üzere bize yardım et. Allah'ım! Helalinden vererek haramından bizi müstağni kıl. İbadetinle bizi masiyetinden, ihsanın ile senden başkasından müstağni kıl.Amin.
Allah bizlerede sizlerede merhamet etsin..Hayat yaşamayı Vefa hatırlamayı Dostluk paylaşmayı Özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır.
Bir bayram gülüşü savurunuz göklere, eski zamanlardaki gülücüklerinizi getirsin, öyle içten öyle samimi olsun ki, gözyaşlarinizi bile tebessüme çevirsin.
Üzüldügümüz yerden aci yerine sevincli haberler gelsin, yüreginize damla damla umut aksin.
Bu bayram İslam dünyasına işik saçsin, sevgi yağsin,yüreklerimizi pekistirsin.
Günlerinize bin tatli mutluluk dolsun.
Sevdikleriniz hep yaninizda olsun, yüzünüz hep gülsün.
Ahirette de yüzünüz sevincten ay gibi parlasin. 
Şimdiden, Bayramınız Mübarek olsun.
Dostlugu, sevgiyi ve gelecegi. .
Hüznümüzü, acimizi, yalnizligimizi paylastigimiz  birlik ve beraberligimizi, kardeslik ve dostlugumuzu en sicak sekilde hissedecegimiz  Şimdiden Bayraminizi tebrik eder, hayırlı bir ömür dilerim.
Teşrik tekbirlerini bayram boyunca unutmayalım. Hatırlayalım hatırlatalım çarşı Pazar açıkça yuksek sesle söyleyelim. Rabbim hepinizin bayramını mubarek eylesin. Hacda olan kardeşlerimizin haccını mebrur kılsın. Rabbim kurbanlarınızı ibadetlerinizi kabul eylesin. Razı olduğu kullarından eylesin. Şu anda bizden dua bekleyen yardım bekleyen tüm kardeşlerimizede Allah yardım eylesin amin.
Allah'ın yarattıklarının en hayırlısı olan Muhammed b. Abdullah'a salât ve selam eyleyin. Çünkü Allah, peygamberine salât ve selam eylemenizi emretmiştir...
Kardeşiniz Huseyin Ebu Emre