21 Mayıs 2014 Çarşamba

ÖZGÜRLÜĞÜN ÖNÜ FİZİKSEL ENGEL DEĞİLDİR ZİHİNSELDİR ))

Münafık : Arapçadaki NÂFIKÂ' kelimesinden alınmadır. Nâfıkâ' ise; "araptavşanı" denilen bir cins farenin saklandığı deliğin girişine denir. Çıkışnoktasının adı ise KÂSIÂ'dır.Arap tavşanı bu deliklerin birisindenyakalanacağına dair en ufak bir tehlike sezdiği zaman derhal öbür deliğe giderve başıyla, deliğin ağzındaki ince toprak yığınını yararak kaçar. Yuvası,dışardan sadece başıyla delip çıktığı yer zannedilir, halbuki içerde tünel gibigizli bir yol vardır.Dışı iman içi küfür olan münafığın hali de tıpkıböyledir. Yolu ve yönü belli değildir. Müslümanlardan veya kâfirlerdengelebilecek tehlikelere göre bazen iman kapısını, bazen de küfür kapısınıkullanır. Menfaati hangi kapıdan çıkmayı gerektiriyorsa oradan çıkar. .Nitekimmü-nâfıklarla ilgili şu ayet-i kerime bu durumu açıkça ortaya koymaktadır.“Eğer sığınacak bir yer veya barınacak birmağara, yahut sokulacak bir delik bulduklarında  başlarını diker, sizden uzaklaşmak için orayadoğru koşarlardı.” Tevbe9/57.