1 Aralık 2015 Salı

Bugunkü halimizin malesef özeti

Ali -Allah ondan razı olsun- Hilafeti döneminde halktan birisi yanına geldi ve
--'' Ebubekir -Allah ondan razı olsun- ile Ömer -Allah ondan razı olsun- zamanında hiç fikir ayrılığı olmazdı , hiç ihtilafa düşülmezdi. Her şey yerinde ve beldemiz sükut içerisindeydi , kan dökülmez , kin güdülmezdi
--Ancak Osman -Allah ondan razı olsun- ile senin halifeliğin döneminde tam tersi olmuş , kan dökülmüş , kin güdülmüş , karışıklıklar çıkmış , fikir ayrılıkları baş göstermiştir. Bunun sebebi nedir?'' diye bir soru sordu.
Allah'ın arslanı olan Ali -Allah ondan razı olsun- o zata şu müthiş cevabı verdi. 
--Bu sorunun cevabı gayet açıktır.
--''Ebubekir ile Ömer'in -Allah onlardan razı olsun- yanında Osman ile Ali vardı.
--Osman ile Ali'nin yanında da senin gibi nankör, vefasız soysuzlar var'' diyerek müthiş bir tespitte bulunmuştur.
Bugunkü halimizin malesef özeti. Bugün de etrafımızı o kadar bit pire sarmışki epey bir artıklardan it köpek doyar.

21 Ekim 2015 Çarşamba

YEDİ SINIF İNSAN

  Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:“Başka hiçbir gölgenin bulunmadığı Kıyamet gününde Allah Teâlâ, yedi  insanı, kendi gölgesinde (arşının gölgesinde) barındıracaktır.
1-Âdil devlet başkanı,
2-Rabbına kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç.
3-Kalbi mescidlere bağlı Müslüman.
4-Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan.
 5-Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine “Ben Allah’tan korkarım” diye yaklaşmayan yiğit insan.
6-Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse.
7-Tenhâda Allah’ı anıp göz yaşı döken kişi.(Buhari)

HADIS USULU

Hadis ilmi iki kısma ayrılır: rivayet olarak hadis ilmi ve dirayet olarak hadis ilmi
1- Rivayet olarak hadis ilmi: Bu ilim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nispet edilen rivayet ve nakilleri kapsar. Bu rivayet ve nakiller, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sözleri, yaptığı işleri, takrirlerini veya sıfatlarını yani bi'setten önceki ve sonraki sîretini içermektedir.

Muhtasaru Nasihati Ehli'l-Hadis - Hatib el-Bağdadi

Muhtasaru Nasihati Ehli'l-Hadis - Hatib el-Bağdadi
el-Hatib Ebu Bekr Ahmed ibni Ali ibni Sabit el-Hafız (463/1071) dedi ki:Özel olarak hadisçi, genel olarak (öğrenim çağındaki) her kişi için kaleme aldığım bu  risaledeki sözlerimi hadisçiye öğüt olsun diye (onu) korumak maksadıyla söyledim. Sözlerimin özü;
1- Hadis öğrencisinin, bilgisizlik sebebiyle, her nasılsa dost edinmiş olduğu fazilet  (ilim) ehline yaraşır hiçbir vasfı bulunmayan kişilerden derhal ayrılması; Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)in  hadislerini yazmak, toplamak... gibi  vaktinin çoğunu alan ve ömrünün büyük bir kısmını hasrettiği konuya, bir iyice dikkat etmesi, önem vermesi; helalini-haramını, hassını-ammını, farzını-mendubunu, mübahını-mekruhunu, nasihini-mensuhunu ve bunların dışında kalan öteki bilim dallarını öğrenmesine vesile olacak bir ilmi seviyeyi öğrenme çağını geçirmeden, imkanları yitirmeden kazanmasını tavsiye (etmekten  ibaret)dir.
Nitekim İmam Şafi'i (204/819), "Baş olmadan önce ilim öğren. Reis oldunmu ilim öğrenmeye artık imkan bulamazsın", demiştir.

23 Eylül 2015 Çarşamba

Eid Al Mubarek Adha

Eid Al Mubarek. 
Ga­fa­ral­la­hu lenâ ve le­kum 
(Al­lah bi­zi ve si­zi ba­ğış­la­sın)” 
Te­kab­be­lal­la­hu minnâ ve min­kum 
(Al­lah Teâlâ biz­den ve siz­den ka­bul bu­yur­sun)” 
Bayramınız Mübarek olsun.

18 Eylül 2015 Cuma

Allah'ım! İslam'ı ve müslümanları güçlendir.

  • Allah'ım! Müslüman erkekleri ve müslüman kadınları, mümin erkekleri ve mümin kadınları; onlardan sağ olanları ve ölenleri bağışla! 
  • Allah'ım! Ey Alemlerin Rabbi! Her müslüman erkeğin ve kadının işini kolaylaştır. 
  • Allah'ım! Müslümanlardan kabirde olanların kabirlerini aydınlat. Onları kabir azabından koru. 
  • Allah'ım! Borçlıların borçlarını ödemelerini sağla. Hastalarımıza ve müslümanların hastalarına şifa ver. 
  • Allah'ım! Müslümanların kalplerini yakınlaştır ve aralarını ıslah et; onları hak üzere kıl! Sen, her şeye gücü yetensin. 
  • Allah'ım! Güvenliğimizi ve istikrarımızı koru. Bizleri nimetine şükredenlerden eyle. 
  • Allah'ım! Sözlerimizde, amellerimizde, niyetlerimizde ve isteklerimizde bizlere ihlas nasip eyle. 
  • Allah'ım! Bize hakkı, hak olarak göster ve ona uymayı nasip eyle. Bâtılı, bâtıl olarak göster ve ondan kaçınmayı nasip eyle. Bâtılı karmaşık kılıp bizi saptırma! Amin.
  • Allah'ım! İslam'ı ve müslümanları güçlendir. Şirki ve müşrikleri küçük düşür. Allah'ım! İslam'ı ve İslam ehlini her yerde şereflendir. 
  • Allah'ım! İslam'ı ve İslam ehlini her yerde koru! Amin