23 Eylül 2015 Çarşamba

Eid Al Mubarek Adha

Eid Al Mubarek. 
Ga­fa­ral­la­hu lenâ ve le­kum 
(Al­lah bi­zi ve si­zi ba­ğış­la­sın)” 
Te­kab­be­lal­la­hu minnâ ve min­kum 
(Al­lah Teâlâ biz­den ve siz­den ka­bul bu­yur­sun)” 
Bayramınız Mübarek olsun.

18 Eylül 2015 Cuma

Allah'ım! İslam'ı ve müslümanları güçlendir.

  • Allah'ım! Müslüman erkekleri ve müslüman kadınları, mümin erkekleri ve mümin kadınları; onlardan sağ olanları ve ölenleri bağışla! 
  • Allah'ım! Ey Alemlerin Rabbi! Her müslüman erkeğin ve kadının işini kolaylaştır. 
  • Allah'ım! Müslümanlardan kabirde olanların kabirlerini aydınlat. Onları kabir azabından koru. 
  • Allah'ım! Borçlıların borçlarını ödemelerini sağla. Hastalarımıza ve müslümanların hastalarına şifa ver. 
  • Allah'ım! Müslümanların kalplerini yakınlaştır ve aralarını ıslah et; onları hak üzere kıl! Sen, her şeye gücü yetensin. 
  • Allah'ım! Güvenliğimizi ve istikrarımızı koru. Bizleri nimetine şükredenlerden eyle. 
  • Allah'ım! Sözlerimizde, amellerimizde, niyetlerimizde ve isteklerimizde bizlere ihlas nasip eyle. 
  • Allah'ım! Bize hakkı, hak olarak göster ve ona uymayı nasip eyle. Bâtılı, bâtıl olarak göster ve ondan kaçınmayı nasip eyle. Bâtılı karmaşık kılıp bizi saptırma! Amin.
  • Allah'ım! İslam'ı ve müslümanları güçlendir. Şirki ve müşrikleri küçük düşür. Allah'ım! İslam'ı ve İslam ehlini her yerde şereflendir. 
  • Allah'ım! İslam'ı ve İslam ehlini her yerde koru! Amin

5 Eylül 2015 Cumartesi

İSLAMDA TATİL VE İSTİRAHAT

“İki şey vardır, insanların çoğu onun değerini bilmezler: Sıhhat ve boş vakit”
Hayata atılan bir kimsenin başarılı olmasında onun “zaman”anlayışının büyük önemi vardır. Zaman konusunda araştırma yapan sosyologlar ileri ve geri memleketler arasında zaman kavramının farklı telakki edildiği müşahede edilmiştir.
Onlara göre ileri memleketlerde işlerin, önceden, zamana göre tanzimi ve her işin, ona tahsis edilen zaman dilimi içinde yapılması şarttır. Takvime göre hareket, hayatın disipline edilmesi, insan ömrünün azami şekilde verimli kılınması demektir.
İslam dini günlük zamanı üç ana maksada uygun olarak programa bağlamamızı emreder;
1- İbadet
2- Rızkın Kazanılması
3- Hayatımızı murakabe ve tefekkür