16 Temmuz 2014 Çarşamba

Ramazan sohbetleri 2014 Huseyin Ebu Emre 10

Ramazan sohbetleri 2014 Huseyin Ebu Emre 09

Ramazan sohbetleri 2014 Huseyin Ebu Emre 08

Ramazan sohbetleri 2014 Huseyin Ebu Emre 07

Ramazan sohbetleri 2014 Huseyin Ebu Emre 06

Ramazan sohbetleri 2014 Huseyin Ebu Emre 05

7 Temmuz 2014 Pazartesi

2014 KADİR GECESİ VE FAZİLETİ VE ARANACAK GECELER


Kadir Gecesi : 
            Kadir gecesinin fazileti  konusunda Kur’an ve Sünnetten deliller sabit olmuştur. Bu geceyi ihya etmeyi teşvik eden, ayrıca Peygamber (s.a.v.) ve ashabının bunu ne şekilde ihya ettikleri konusunda ki  rivayetle r hadis mecmualarında yer aldığı şüphesizdir. Dolayısıyla on dört asırdan beri Müslümanlar bu geceyi ihya ede gelmişlerdir. Ancak buradaki sorun, bu geceyi ihya etme keyfiyeti ile ilgilidir . Zira dini bilgilerd en mahrum olan bir çok Müslüman, bu geceyi sünnete uygun bir şekilde ihya etmediği ve ibadetler ine bir çok bidatler karıştırdığı görülmektedir. Dolayısıyla bu geceyi ihya maksadıyla yapılan ve salih zannedile n bir çok amel, ne yazik ki faydasız ve boş bir gayretin ürünü olmaktan çıkmamaktadır. Binaenale yh Müslümanların bu konudaki yanlış uygulamal arını düzelmek için onların bilinçlendirmesi gerekir. Bu alanda gerek ilim adamlarına gerek din görevlerine ve gerekse İslam  davetçilerine önemli vazifeler düşmektedir.     

Tevhid Ehlinin Ozellikleri - Huseyin Ebu Emre